Агенция за Сигурност и Охрана АСО-МЛ

За нас

Охранител

Секюрити ЕМ Форс” EООД е фирма, специализирана в охраната и обезпечаването на сигурността на обекти собственост и/или стопанисвани от физически и юридически лица на територията на цялата страна. Притежаваме Национален лиценз от МВР с № 1404/18.05.2009г.

Към момента фирмата ни охранява жилищни и бизнес сгради, а също така търговски и индустриални обекти на територията на цялата страна.

Целта ни е да осигурим максимална сигурност на охранявания обект, осъществявана на база коректност, високо качество на услугата и  отговорност към поетите ангажименти при изпълнение на служебните задължения, които се стремим да извършваме на разумни и обосновани цени. Разчитаме на постоянна комуникация с клиентите, с цел непрекъснато подобряване качеството на услугите ни и постигане на максимална удовлетвореност на всеки един Възложител.

В зависимост от спецификата на конкретния обект и заданието на съответния Възложител, охраната може да бъде въоръжена или неовъоръжена. Охранителите са екипирани със стандартизирано от „Секюрити ЕМ Форс“ ЕООД фирмено облекло. Предложението ни за  план за охрана за всеки конкретен обект, винаги е базирано на извършено от нас охранително обследване, с което Възложителя е запознат.

Поддържането на високото качество на предоставяните от нас услуги, се стараем да го гарантираме чрез провеждане на първоначални и регулярни обучения на охранителите ни, както и определяне на отговорник – супервайзор за всеки охраняван обект, който при необходимост от страна на Възложителя е на разположение 24/7.

   

Фирмата ни извършва проектиране, изграждане, монтаж на технически системи за сигурност  (СОТ), пожароизвестителни системи (ПИС), системи за контрол на достъп и системи за видеонаблюдение, за които осигуряваме гаранционно и извънгаранционно обслужване.

Възможност за монтаж на автономни и безжични системи, преценка за необходимия тип предавател на сигнала в зависимост от конкретния обект.

Мониторинг и реакция осигуряваме чрез партньорството ни с други колеги от бранша, което може да бъде и по избор на Възложителя.

Възможност за известяване на Възложителя при алармени сигнали, договаряне на имуществена отговорност.